Cinn

26 tekstów – auto­rem jest Cinn.

Każdy ma własną de­finicję szczęścia. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 30 kwietnia 2013, 15:47

Stoję na roz­drożu życia, ale dro­gow­ska­zu brak. 

myśl • 30 maja 2012, 00:26

Och życie, gdzie tak pędzisz? 

myśl • 28 maja 2012, 22:09

Ry­zyko - na tym po­lega życie. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 18 grudnia 2011, 01:21

Szczęście jest wokół nas - trze­ba się tyl­ko dob­rze rozejrzeć. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 25 listopada 2011, 21:30

Nie goń za miłością, a sa­ma do Ciebie przyjdzie. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 24 listopada 2011, 16:11

Ko­niec świata jest codzien­nie - dla każde­go inny. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 21 października 2011, 14:08

Gniew ro­bi z nas głupców. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 26 września 2011, 08:40

Po­wiadają, że cza­su nie można cofnąć. Cóż za bzdu­ra! Ro­bimy to za każdym ra­zem oglądając sta­re fo­tog­ra­fie oraz wspo­minając przeszłość. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 26 lipca 2011, 01:08

Życie jest trud­ne. Mi­mo iż to my pisze­my do niego scenariusz. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 3 czerwca 2011, 01:13
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Cinn

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Aktywność